Een tweede Adobe app. Met InDesign zetten we de stap van tekenen van illustraties of logo's naar het lay-outen van volledige pagina's, volledige magazines, volledige boeken.
Belangrijk daarbij is de manier waarop we die pagina's aanmaken. We kunnen dat doen voor Print, Web & Mobile. We werken daarbij ofwel in mm, ofwel in pixels, verschillende maateenheden dus. We werken daarbij ofwel in CMYK, ofwel in RGB, verschillende kleurmodi dus.
En we bepalen bij dat aanmaken al een hele reeks instellingen die ons document onzichtbaar vorm geven. Zo bepalen we marges (een kantlijn rondom ons document). En ook afloop. We maken ons document (als we voor Print werken) 3 mm rondom groter dan het eigenlijk is.
We bepalen het aantal pagina's. En of dit Facing Pages zijn, linker- & rechterpagina's. Dat gebruiken we dus enkel bij het maken van magazines, boeken, jaarverslagen, ...
Met kolommen kunnen we tenslotte onze pagina al onzichtbaar opdelen in stroken, zoals we die kennen van magazines & kranten.